Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / Arıcılık Araştırma Dergisi Yıl:5 Sayı:10 Aralık 2013 sayılı dergisinde Propolisin Kimyasal İçeriği ile Antibakteriyel, Antiviral, Antitümör, Antifungal ve Antioksidan Aktivitesi

Özet: Propolis, ağaçların kabukları, yaprakları ve bitki salgılarından bal arıları (Apis mellifera) tarafından toplanan yapışkan bir maddedir. Bal arıları propolisi kovan girişini davetsiz misafirlerden korumak ve kovanda istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini önlemek amacıyla kullanır.

Link: Arıcılık Araştırma Dergisi Yıl:5 Sayı:10 Aralık 2013 / Propolisin Kimyasal İçeriği ile Antibakteriyel, Antiviral, Antitümör, Antifungal ve Antioksidan Aktivitesi ; Sayfa 25
Fazıl GÜNEY, Mehmet YILMAZ


 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / Arıcılık Araştırma Dergisi Yıl:4 Sayı:7 Haziran 2012 sayılı dergisinde Doğal Bir Arı Ürünü Propolis; Yapısı ve Kullanım Alanları

Özet: Arılar tarafından doğadan toplanan propolis, eski çağlardan beri insan sağlığı ve yaşamı açısından son derece önem verilen ve kullanılan bir maddedir. İnsanların üretemediği önemli ürünlerden olan propolis, doğal bir arı ürünüdür ve tıp alanında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır (Kumova ve ark., 2002).

Link: Arıcılık Araştırma Dergisi Haziran 2012 / Doğal Bir Ürün Propolis; Yapısı Ve Kullanım Alanları : Sayfa 9
Zir. Yük. Müh. Tuba PEHLİVAN / Prof. Dr. Nuray ŞAHİNLER /
Yrd. Doç. Dr. Aziz GÜL

Önemli bir arı ürünü: Propolis

Çukurova University, Faculty of Agriculture, Adana-TURKEY

 


Propolis en önemli arı ürünlerinden birisidir. Propolis yapışkan bir madde olup, bal arıları tarafından bitkilerden toplanan ve mumla karıştırarak kovan içerisinde birçok amaca yönelik olarak kullanılan bir maddedir. Arılar propolisi kovan ve diğer yaşam alanlarının iç duvarlarında kullanırlar. Delik ve çatlakların kapatılmasında, peteklerin tamir edilmesinde peteklerin birbirlerine yapıştırılmasında, savunmayı kolaylaştırmak veya kovan girişini daraltmak amacıyla kullanılır. Ayrıca propolis kovan içerisine giren ve ölen fakat arılar tarafından dışarıya atılamayan maddelerin üzerini örtmekte kullanılır. Propolisin güçlü dezenfektan etkisi bulunmakta ve bu etki kovan ile petek gözlerinin dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Mikroorganizmalara karşı olan etkisi propolisin en önemli özelliğidir. Bu yüzden eski zamanlardan günümüze kadar propolis farmakolojik özellikleri sebebiyle insanlar tarafından kullanılmaktadır.

 

 

UYARI: BEE PROPOLİS® Doğal bir Arı ürünü Besin tamamlayıcılarıdır. Kesinlikle İlaç değildir ve ilaç olarak görülmemelidir. Firmamız, ürünleri ile ilgili herhangi bir hastalığı önleyici veya tedavi edici bir taahhütte bulunmamaktadır ve bulunamaz. Yukarıdaki bilgiler Propolise ait geleneksel kullanım amaçlarını yazmakta olup, Propolis ile ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucu elde edilen verilerden alınmıştır.