topreview.com/shiba-inu-coin-review
Now that Bitcoin is mainstream, discover new cryptocurrencies to invest in. Invest now while prices are low and there's still time to cash out before they're too high! Explore the market here: topreview.com/shiba-inu-coin-review.
cbd.topreview.com/best-cbd-capsules/
Don’t miss best cbd capsules, cbd oil capsules out this cbd.topreview.com/best-cbd-capsules/.
CBDTop.Club
Interested in the best cbd oil? Check out this site CBDTop.Club.

Propolis “İşçi arıların bitkilerin filiz ve tomurcuklarından topladığı, reçinemsi maddeleri ve bitki salgılarını başlarında bulunan guddeler tarafından salgılanan enzimlerle biyokimyasal değişikliğe uğratarak oluşturdukları kirli sarıdan, koyu kahverengine kadar değişen renkte ve oda sıcaklığında yarı katı halde olan bir maddedir” şeklinde tanımlanmıştır (Anonim, 1989 d). Diğer bir tanımla, Propolis bal arıları tarafından bitki tomurcuklarından, ağaçların kozalak ve kabuklarından toplanan antibakteriyel, antiviral, antifungal etkiye sahip reçinemsi bir maddedir (Şahinler, 1999; Kumova ve ark., 2002).


Propolis halk arasında “eğin mumu” olarak da bilinir. Ticari anlamda propolis üretimi oldukça zor ve zaman alıcı olup üretim için en uygun genotip Kafkas ve Anadolu ırklarıdır. Üretim için en uygun bölgeler ormanlık alanlardır. Kovan girişinden toplanan propolisler genellikle yabancı maddeler içerdiğinden düşük kalitededir (Genç ve Dodoloğlu, 2011). Propolis üretimi yapan işletmelerde özel ızgara şeklindeki plastik ekipmanlardan yararlanılır. Bu ekipmanlar kovan iç çevresine yerleştirilerek arıların bu ekipmanlardaki aralıkları propolis ile doldurması sağlanır. Propolis toplamaya çıkan arı önce mandibulalarını kullanarak ön bacaklarının da yardımıyla propolisi bitkilerden çekip koparır, ön ve orta bacakları ile arka bacaklarına ve nihayet polen sepetçiğine aktarır (Genç ve Dodoloğlu, 2011). Polen sepetçiği yeteri kadar propolis ile doldurulduğunda kovana taşınır. Propolis genç işçi arılar tarafından 25–30 dakikada boşaltılır (Burdock, 1998).


Genel olarak propolis, 60-69 ºC arasında erime noktasına sahiptir (Woo ve Park, 1997). Düşük sıcaklıklarda sert, donmuş halde bulunabilir ve 0 Cº ‘de kırılgan özelliğe sahiptir (Burdock, 1998). Propolis su ve hidrokarbon çözücülerde düşük, alkollerde ise yüksek oranda çözünürlük gösterir (Campos, 1997).
Propolisin toplanmasında sıcaklık derecesi önemli bir rol oynar (Hepburn ve Kurstjens, 1984). Genel olarak saat 10’dan sonra toplama işi başlar ve saat ilerledikçe ve sıcaklık derecesi arttıkça propolis toplama çalışmaları hızlanır (Kaal, 1992). Özan (2006), bildirişine göre; Kaal (1992), tek arka ayakla veya her iki ayakla akşamüzeri, propolis taşıyan arılar işaretlenmiş ve gözlemlenmiş, propolis yükünün boşaltılması için onu güneşte yumuşatmak gerektiği için, ertesi gün bu arıların öğlene kadar güneşlendikleri görülmüştür.

Genç ve Dodoloğlu (2011)’ e göre; propolis yükü ile kovana gelen arılar bacaklarını kullanarak sıkıca peteğe tutunurken, diğer arılar üst çeneleriyle asılarak propolisi taşıyıcı arının polen sepetçiğinden parça parça alırlar. Arılar yaz sonu ve en çok sonbahar aylarında kovana propolis taşırlar. Propolis kovanda depo edilmeyip ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır (Genç ve Dodoloğlu, 2011). Bir yılda propolis toplamak için uygun gün sayısı 50 civarındadır (Kaal, 1992).
İşçi arılar bir seferinde ortalama 10 mg propolisi kovana taşıyabilir. Koloni başına propolis verimine koloninin genetik yapısı, gücü, üretim sezonu, bitki florası gibi çok çeşitli faktörler etki etmekle beraber 50 ile 250 g arasında olduğu bildirilmektedir, ancak bu rakamın 600 g’ a kadar çıkarılabileceği ileri sürülmektedir.
Üretilen propolisin temizliğini kontrol etmek için basit bir test yapılmaktadır. Sert ve katı haldeki propolis iyice ezildikten sonra bir miktar ılık su ile birlikte cam bir kavanozda iyice çalkalanır, yabancı maddelerin dibe birikmesi sağlanır (Burdock, 1998). Doğadan toplanan propolisten başka arıların sindirilemeyen polen kabuklarını kullanarak yaptıkları bir propolis türü daha vardır ki buna “balm” denir. Bu ikinci tip propolis arının midesinden elde edilir. Proventrikülüste preslenen polen kabukları ösefagusa gelir ve burada tekrar yoğurularak altın yeşili renkte propolis “balm” elde edilir. Elde edilen bu madde, yavru gözlerinin pürüzlerinin giderilip cilalanmasında, peteklere gereken sertliğin kazandırılmasında ve yavru yetiştirilen gözlerin iç yüzeylerinin yavru çıkışından sonra dezenfekte edilmesinde kullanılır. Balm’ın rengi zamanla koyulaştığı için yavru yetiştirmede kullanılan gözler zamanla esmerleşir (Genç ve Dodoloğlu, 2011).

BEE PROPOLİS® Doğal bir Arı ürünüdür.

Kesinlikle İlaç değildir ve ilaç olarak görülmemelidir. Takviye edici gıdadır.

 

propolis taplanması

İşçi Arıların Propolis toplaması

( 1 Arı Kovanından Koloni başına propolis verimine koloninin genetik yapısı, gücü, üretim sezonu, bitki florası gibi çok çeşitli faktörler etki etmekle beraber 1 yıl içerisinde 50 ile 250 g arasında olduğu bildirilmektedir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propolis Latince bir kelimedir. Kelime anlamı “Pro + Polis” ‘den gelmektedir. (Pro: Güvenlik, Koruyucu) + (Polis: Giriş, Şehir) “Güvenli Şehir & Şehir Koruyucu” anlamına gelmektedir.

 

UYARI: BEE PROPOLİS® Doğal bir Arı ürünü Besin tamamlayıcılarıdır. Kesinlikle İlaç değildir ve ilaç olarak görülmemelidir.
Firmamız, ürünleri ile ilgili herhangi bir hastalığı önleyici veya tedavi edici bir taahhütte bulunmamaktadır ve bulunamaz.
Yukarıdaki bilgiler Propolise ait geleneksel kullanım amaçlarını yazmakta olup, Propolis ile ilgili bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucu elde edilen verilerden alınmıştır.